Over onsAbout us

Bakker Westwoud

Bakker Westwoud is een familiebedrijf wat in de jaren 60 is opgericht door AJ Bakker. Begonnen met de teelt, en het broeien van tulpen. Het bedrijf was toen gevestigd in Zwaag. In 1994 hebben de broers Gerrit en Jos het bedrijf overgenomen en is het bedrijf in 2000 verhuist naar Westwoud. Daar is toen een middelgrote broeierij en kwekerij neer gezet. Ook is het bedrijf sinds die datum MPS gecertificeerd. Dat betekend dat we alles registreren en op die manier rekening houden met milieubelastende dingen zoals gewasbescherming, bemesting, gas, stroom en water.

Er worden nu 15 miljoen tulpen geprepareerd en opgeplant. Deze tulpen worden op semi-stromend water in bloeigetrokken er word gebruik gemaakt van de Agrifirm bak. De tulpen worden op 3 locaties afgebroeid en veiling klaar gemaakt. Waarna ze verhandelt worden via Flora Holland via de vestigingen Aalsmeer Rijnsburg en Westland. In de periode 15 dec t/m 15 apr. Er word 20 ha tulpen geteeld in Zuidelijk Flevoland op de wat zwaardere gronden wat een goede broeikwaliteit garandeert.

Sinds 2006 is het bedrijf uitgebreid met de teelt van snijpioenen, verdeeld in 1700 meter kas- en 1 ha buitenteelt. Deze bloemen worden afgezet op Aalsmeer in de periode 1 mei t/m 1 juli.

Bakker Westwoud hanteert een beperkt assortiment. Er is geselecteerd op de combinatie van goede groei & broei eigenschappen. Doordat we een beperkt aantal cultivars hebben kunnen we gemakkelijker een langere periode grotere en uniforme partijen aanvoeren op de drie vestigingen van Flora Holland en hopen op deze manier ons product vertrouwd te maken voor onze afnemers.

MPS-Quality

MPS-Quality is een ketenbreed kwaliteitszorgsysteem met branchespecifieke eisen voor de sierteelt. MPS-Quality stelt de teler in staat om betrouwbaarheid van productinformatie en geleverde diensten te borgen en te garanderen.

Ga naar de website van MPS »


Bakker Westwoud

Bakker Westwoud is a family company that was founded by AJ Bakker in the nineteen-sixties. Initially located in Zwaag, the company only focused on growing and forcing tulips at the time. Brothers Gerrit and Jos took over the company in 1994 and the company moved to Westwoud in the year 2000, establishing a medium-sized forcer and nursery. The company has been MPS certified since that date, which means we register and record everything related to things that can be potentially environmentally harmful, such as crop protection, fertilizer, gas, electricity and water.

15 million tulips are currently being prepared and planted. The tulips are forced to flower in semi-flowing water, using an Agrifirm bin. Final forcing and preparation of the tulips for auction takes place at three locations. They are then sold at the FloraHolland locations in Aalsmeer, Rijnsburg and Westland in the period from 15th December to 15th April. Around 20 ha tulips are grown in South Flevoland on slightly heavier soil, resulting in an excellent forcing quality.

The company expanded in 2006 with the cultivation of cut peonies, divided between 1700 square metres in greenhouses and 1 ha outdoors. These flowers are sold in Aalsmeer between 1st May and 1st July.

Bakker Westwoud offers a limited range, selected based on a combination of good growing and forcing characteristics. Because we have a limited number of cultivars, it is easier for us to supply larger, uniform batches for longer periods of time to the three FloraHolland sites. This way, we hope to familiarise our customers with our product.

MPS-Quality

MPS Quality is a chain-wide quality care system with industry-specific requirements for floriculture. MPS Quality allows the grower to guarantee the reliability of the product information and the services provided

Go to the MPS website »